Saturday, March 11, 2006

下一站天國 (二)

我來不及張開眼睛,第二下重擊又來了,此時我終於搞清楚了狀況。面前看到的是一張目露凶光嗜殺成性的扭曲面孔,雖然從這張臉上仍能依稀辨別出阿滿本來的容貌來,然而這隻怪物,終究不是那個可愛的阿滿,我心裡最美的babe。

我這個人真是天生少了根筋的,居然在生死關頭、瀕臨死亡的邊緣去想這些不切實際的事情。

血如泉湧,汨汨而下,血流進眼裡有點刺痛,然而肉體的痛楚又算是什麼呢?此刻我的心已完全粉碎掉,我甚至想過就這樣死在阿滿的懷中便好了,能被自己深愛的人殺死,總比什麼也沒有要好得多,即使那是致命的。

然而求生的意志比一切都來得強大,我發狠勁踢掉了阿滿手上那染滿了我的鮮血的木棒,然後在她的腹部重擊了一下。她即時暈死過去,像個布娃娃一樣毫無知覺。我先將她安放在地上,打算替自己做個簡單的急救。

我沒有跟阿滿提及過,中學時期我曾經學過跆拳道,雖然其後半途而廢,沒有繼續學下去,然而基本的防禦術我還是略懂皮毛的,也幸好如此,我才能逃過這次大難。

我脫下了身上那件剛買的POLO棉上衣,撕開來擦掉臉上的血污,然後將剩下未沾血的布塊包裹著頭上的傷口,期間眼睛差不多從未離開過阿滿。 

當所有要處理的事都做好以後,接下來便要決定怎樣去解決這事情了,明顯地剛才阿滿是想將我殺死的,任何人只要見到她那雙充血、透著殺意的眼睛,必定不會對此置疑。

只是,我真的搞不清楚到底她是一時的精神失常,還是她本來就想要殺害我。如果她真的存心想殺我,那我就更加不明白她何以要這樣做,印象中我並沒有做過任何令她生氣的行為,即使有一、兩次沒有依足她的話去做,料想她也不會為了那些雞毛蒜皮的小事而動殺機吧?

一陣冷冽的山風吹來,冷得我直打哆嗦,頭部的痛楚也催促我儘快離開這裡,於是我決定先將阿滿帶回家裡,待她醒來時再問她情由好了,反正我比她強壯得多,不怕她會反抗。她的腕力不大,剛才那兩下重擊並沒有造成很深很大的傷口,所以我很有信心能在她發難時制服她。

我走到阿滿的跟前,蹲下來,把頭放在那起伏的胸部上,靜聽她那規律性的呼吸聲與心跳聲。剛開始時有點傾向於變態式的甜蜜,其後逐漸覺得很睏,眼皮一開一合的差點便要合上眼。我在想著,阿滿將來必定會是一個好媽媽,因為她有柔軟溫暖的胸脯,讓人想躺在她的懷中安靜地睡去。

能這樣繼續躺在她的懷中一直到世界的終結嗎?我突然變得非常的不切實際,彷彿時間又回到中一那年的仲夏,那時的我是個愛哭鬼,常躲在音樂老師的懷裡啜泣。她有一頭烏黑的秀髮,頭上總散發著淡淡的洗髮水香氣,而且她也有著跟阿滿相同的柔軟溫暖的胸脯......

2 Comments:

Anonymous Biony said...

好呀~~﹗ 有啦﹐ 有啦。。。 跟住呢﹖

THANK YOU﹗ THANK YOU﹗

P。S。 我來訪也差不多一年了﹗ 好多時看完你的BLOG﹐ 我就唔洗寫自己的﹐ 因為你成日都講了我的心底話﹗

2:18 am  
Blogger winking said...

真係咁中?噢~~~我又有新題材喇~
跟住仲有,寫作中...等吓先啦~

1:25 pm  

Post a Comment

<< Home